top of page

ХЕЙ, ВСИЧКИ НИЕ ИМАМЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Mаттер е социално кафене и зона за безплатна грижа за хора с увреждания, което е

в процес на изграждане.

ТЕКУЩО РАЗВИТИЕ

Photo of Matter catering with a cause

КЕТЪРИНГ С КАУЗА

Photo of boy with autism on Matter corner of the space for people with high sensitivity to noise

ПРОСТРАНСТВО, КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ СЕБЕ СИ, НЕЗАВИСИМО КОЙ СТЕ

Photo of the Matter space

ПРОСТРАНСТВО, КОЕТО СЕ АДАПТИРА КЪМ СВОИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ

ПОДКРЕПА

bottom of page