top of page

ПРАВИЛА НА МАГАЗИНА

Shipping Policy

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВКА

Ние доставяме в страната (България) и в чужбина (Румъния) със Speedy/DPD. Таксите за доставка не са включени в показаната цена на артикулите и се изчисляват въз основа на теглото на продукта/ите при плащане, като се добавя съответната опаковка, необходима за безопасното изпращане до вас. След като направите покупка, ще получите подробности за пратката и информация за проследяване по имейл и/или SMS.

Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България; същите условия важат и за доставки до Република Румъния.

При доставката получателят подписва талон за приемо–предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Възможността за проверка на пратката преди заплащане е услуга, валидна за всички продукти, предлагани и доставяни от нас.

 

Ако забележите, че продуктът не е в изрядно състояние, можете да откажете поръчката. В случай, че изборът ви на плащане е чрез наложен платеж (плащане в брой на куриера), не се налага да заплащате съответната сумата. Ако сте извършили банков превод предварително, ще ви върнем парите с превод по същата сметка/карта, от която е извършено плащането, след като пратката бъде върната към нас и проверена.


За цялата страна доставката е в рамките на 24 до 72 часа в работни дни след потвърждаване на вашата поръчка. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:


За продукти, поръчани до 12:00 часа българско време до 48 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

За продукти, поръчани след 12:00 часа българско време от 48 до 72 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

За продукти, които се изработват по специална поръчка е нужно допълнително уточнение от клиента.

При извънредни обстоятелства (включително и повишена натовареност на куриерските служби по време на официални празници), не гарантираме посочените срокове за доставка.

Returns Policy

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Можете да върнете покупката си, ако не е разопакована иповредена до 14 дни след доставката. Ние ще обработим всяко връщане без забавяне. Моля, имайте предвид, че след като получим продукта/ите и приемем състоянието им без увреда, ние ще започнем възстановяване на сумата приз Stripe, който изпраща заявка за възстановяване на сумата до вашата банка или издател на картата. Ще видите възстановяването като кредит приблизително 5-10 работни дни по-късно, в зависимост от вашата банка. Ние не покриваме разходите за доставка при връщане, освен ако не сме изпратили непоискан или повреден продукт.

 

Ако трябва да върнете вашия продукт/и, моля свържете се с нас на:

+359886665470

hey@matterthespace.com

Payment Methods

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Приемаме дебитни и кредитни карти при поръчки тук, през сайта.

Наложен платеж за физически продукти на територията на България е възможен само след предварителна поръчка по имейл на hey@matterthespace.com

FAQ'S

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последна промяна: 21:14 ч, 16.01.2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством интернет магазина https://www.matterthespace.com/.

 

Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона за поръчка и плащане, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://www.matterthespace.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Потвърди", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в български левове с ДДС.

 

II.ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след доставката. След получаване на стоката от клиента, ако той не изяви претенции или желание за връщане и подпише придружаващите я документи, се счита че стоката е в отличен вид и клиента няма право на връщане поради установени дефекти или наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката.

Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера/доставчика. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма - Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Клиента има право да върне стоката веднага за сметка на ТЪРГОВЕЦА. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 


При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,

 

ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9а. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://www.matterthespace.com/

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://www.matterthespace.com/.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://www.matterthespace.com/ услуги; 

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

•  да не извършва злоумишлени действия; 

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://www.matterthespace.com/

17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на e-mail адреса на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ 

23. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ 

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://www.matterthespace.com/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина  https://www.matterthespace.com/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

29. Магазинът е собственост на юридическото лице "МАТТЕР" ЕООД 
ЕИК 207150360

 

VIII. Oнлайн решаване на спорове

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 
IX. КЗП

https://kzp.bg/
 

X. ОТКАЗ ОТ ОНЛАЙН ПОКУПКА

Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. В обратно изпратената пратка освен формуляр за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (документ от куриер или разпечатка на имейла, изпратен от на търговеца).

Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани (разпечатване на целофана или скъсана кутия се счита за нарушена цялост на опаковката).

Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върната стока и прегледа й (информация, за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента –  по банкова сметка в срок до 14 работни дни.

1) Продуктът трябва да е неизползван и неотварян, без каквито и да е външни следи от употреба. 

2) Цялостта на продукта не трябва да бъде нарушавана - трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен.

3) Да не е увредена опаковката му /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/. 

4) Да няма следи от употреба, драскотини, удари по самия продукт.

5) Да няма липсващи аксесоари - ако бъдат изпратени такива към самата поръчка

Ако посочените по-горе условия не са спазени, си запазваме правото да откажем връщане. 

 

XI. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика на “МАТТЕР” ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни чрез платформата https://www.matterthespace.com/. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

• Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание.

§1 Събиране, използване и съхраняване на лични данни
При използване на онлайн услугите на https://www.matterthespace.com/ ние събираме от Вас различни данни, част от тях представляващи лични данни. При тях става дума за данни касаещи лични или материални отношения на определено физическо лице или такива, с които то може да бъде идентифицирано еднозначно като напр. Вашето име, Вашият адрес, Вашият имейл адресили Вашият телефонен номер.

1.Посещения на сайта https://www.matterthespace.com/се събират следните данни, чието съхранение има за цел да осигури функционирането на системите и да осигури статистическа информация за посещенията в анонимна форма: заглавие на посетената страница, използван браузър, операционна система, интернет доставчик, домейн на запитването, дата и час на достъпа, използвани търсачки, имена на изтеглените файлове.

2. https://www.matterthespace.com/ Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на https://www.matterthespace.com/ посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на https://www.matterthespace.com/, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

https://www.matterthespace.com/ си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до https://www.matterthespace.com/, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.


https://www.matterthespace.com/ ще положи всички усилия да осигури достъп без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Други данни, имащи характера на лична информация, се събират само, ако бъдат предоставени доброволно, например при попълването формуляр за контакт или запитване или регистрация в сайта. Предоставените от Вас лични данни в зависимост от характера им се използват от https://www.matterthespace.com/ за отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за цели, свързани с техническото администриране на сайта. По-конкретно данните се използват както следва:

2.Формуляри за контакт

Когато се свързвате с https://www.matterthespace.com/ посредством онлайн формуляр за контакт се съхраняват Вашите имена, обръщение, e-mail адрес, областта, за която се отнася Вашето запитване, заявеният от Вас тип потребител (физическо лице или фирма), така че въведеното от Вас в съответното поле съобщение да бъде насочено към съответното лице, което да отговори на запитването Ви. Събраните чрез формулярите за контакт данни не се ползват за други цели, в т. ч. не се използват за изпращане на реклама.

3. Проучване на пазара (напр. Register&Win / Регистрирай се и спечели)
 https://www.matterthespace.com/ използва Вашите данни за целите на проучване на пазара в рамките на определеното от закона и когато изрично сте се съгласили с това при покупка на артикул от магазина.

В рамките на акция „Register&Win“/“ Регистрирай се и спечели“ или при други подобни за целите на проучването на пазара https://www.matterthespace.com/ съхранява Вашите обръщение, имена, адрес, e-mail, телефон, тип клиент (физическо лице или фирма), който Вие сами сте определили, а също така, в случай, че сте направили поръчка, артикулен номер, наименование на продукта, дата на покупката и заявеният от Вас интерес към други активности.

https://www.matterthespace.com/ ще използва Вашите данни за целите на проучването или реклама на продуктите си, само ако сте заявили съгласие за това с абонамент за нашият бюлетин. В противен случай данните Ви ще се използват само за да бъдете информиран, ако спечелите награда.

5. Информационен бюлетин

Можете да се абонирате за информационния бюлетин на https://www.matterthespace.com/ и без да посочвате името си, само посочвайки e-mail адрес и изразявайки съгласието си да го получавате като маркирате чек-бокса със следния текст:

„Желая да получавам информационния бюлетин на https://www.matterthespace.com/ и се абонирам за него .

След като потвърдите съгласието си, което става с изпращането на e-mail за потвърждение на абонамента, https://www.matterthespace.com/ ще използва e-mail адреса Ви като получател на информационния бюлетин, чрез който ще бъдете информирани регулярно за актуалните промоции и продуктите на https://www.matterthespace.com/.

§ 2 Предоставяне и изтриване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни се използват от https://www.matterthespace.com/ за осигуряване на отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за целите на техническото администриране на сайтовете.

Предоставяне, продажба или друга форма на предаване на Вашите личните данни на трети страни е допустимо само, когато има за цел осъществяване на договора / продажбата или е необходимо за осъществяване на плащането и доставката или Вие изрично сте изразили съгласие за това. Например при поръчка онлайн може да се наложи https://www.matterthespace.com/ да предостави на доставчик Вашия адрес и данните от поръчката, в случай че доставката ще бъде извършена директно от завода или склада на производителя до Вас. Нашите доставчици получават само информацията необходима за изпълнение на възложената задача. Използването на информацията по друг начин не се разрешава.

https://www.matterthespace.com/ не изключва възможността за вътрешно предаване на данни за целите на проучване на пазара. Имате право и възможност да забраните използването на Вашите данни за тези цели.

https://www.matterthespace.com/  обръща внимание, че по искане на отговорните институции ние имаме право, респ. сме задължени в отделни случаи да предоставим информация за данни, когато се цели преследване на престъпление или предотвратяване на заплаха от полицейските органи.


§ 3 Сигурност и защита на данните

https://www.matterthespace.com/ е предприел множество мерки за сигурност с цел да защити адекватно личните данни.

Нашите бази данни са защитени чрез прилагането на физически и технически мерки за сигурност и процеси, така че достъпът до данните е ограничен до специално оторизирани за целта лица в съответствие с настоящата Декларация за защита на данните. Нашата информационна система се намира зад софтуерна защитна стена, която ограничава достъпа от останалите мрежи свързани в интернет. Достъп до лични данни се предоставя само на служители, които се нуждаят от тази информация за осъществяване на определена задача. Служителите ни биват обучавани в областите на сигурността и практиките за защита на данните.

При събиране на лични данни от нашите интернет сайтове предаването им се осъществява криптирано посредством стандартния за индустрията протокол Secure-Socket-Layer (SSL). Чувствителна информация като номера на кредитни карти и банкови сметки не се събира и съхранява.

При комуникация чрез e-mail пълната защита на данните не може да се гарантира от наша страна.

§ 4 Бисквитки (Cookies) / Реклама на основа на употребата (Behavioural Advertising)

Нашите сайтове използват "бисквитки" ("cookies") за т. нар. поведенческо таргетиране („Behavioural Targeting“). Става дума за текстови файлове, чрез които на Вашия твърд диск се записват данни за употребата (посетени сайтове, брой посещения, време и продължителност на посещението и др.), както и профили на употребата. Тези профили на употребата се анонимизират и се оценяват в специален технически (статистически) процес, за да се осигури възможност при следващи посещения на други сайтове на потребителя да се предоставят реклами (напр. банери) базирани на интересите му. В този случай в бисквитките не се съхраняват никакви лични данни като име, адрес, e-mail.


Посредством настройките на браузъра си можете да изключите съхраняването на "бисквитки". 


§ 5 Вашите права

По всяко време можете в съответствие с разпоредбите на законодателството да поискате информация за съхранените данни, касаещи Вашата личност, техния произход и получател, както и за целта на тяхната обработка. Освен това, имате право по определения в законодателството начин, данните да бъдат поправени или изтрити, както и да заявите отказ те да бъдат използвани.

Ако желаете да прекратите съгласието си за получаване на информационен бюлетин, моля кликнете върху линка "Прекратяване на абонамент" в някой от получените от Вас бюлетини.

Чрез регистрирането в сайта https://www.matterthespace.com/, извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на https://www.matterthespace.com/ (дружеството “МАТТЕР” ЕООД ) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от “МАТТЕР” ООД.

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни


Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


Данни за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
https://www.matterthespace.com/


1. Администратор на данните


С настоящия документ Ви предоставяме информация за начина, по който събираме и обработваме личните Ви данни на сайта https://www.matterthespace.com/. 


Администратор на данни на сайта (наричан по-нататък още „Ние“, “Нас”) е „МАТТЕР“ ЕООД, ЕИК: 207150360, който отговоря за опазването на Вашите лични данни.


За връзка с нас: „МАТТЕР“ ЕООД, ЕИК 207150360, гр. София, 1309, район Илинден, ул. „Зографски манастир“ № 15, hey@matterthespace.com, +359886665470.


2. Какви данни събираме за Вас, с каква цел и на какво основание ги обработваме


Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Анонимните данни не се включват в тази категория. Ние обработваме следните категории лични данни:


Комуникационни данни. Включват всяко съобщение, което ни изпращате, независимо дали е чрез комуникационната форма на нашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове. Юридическата обосновка за това обработване са нашите легитимни интереси, които в този случай са отговаряне на изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита на правни искове.


Данни на клиента. Включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например Вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер), статистика за Вашите покупки и други. Ние обработваме тези данни, за да доставим закупените от Вас стоки и/или услуги и да водим отчети за такива сделки. Юридическата обосновка за това обработване е изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на такъв договор.


Потребителски данни. Включват данни за това как използвате нашия уеб сайт и други онлайн услуги, заедно с всички данни, които публикувате на нашия уеб сайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия уеб сайт и да гарантираме, че Ви предоставяме подходящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност, да поддържаме резервни копия на нашия уеб сайт и/или база данни и за да имаме възможност за управление и администриране на нашия уеб сайт, други онлайн услуги и бизнес. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които в този случай ни позволяват правилното администриране на нашия уеб сайт и бизнес.


Технически данни. Включват данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт и онлайн услуги, като Вашия IP адрес, данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на нашия уеб сайт, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт. Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уеб сайт и други онлайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и уеб сайт, да предоставим подходящо съдържание и реклами, и да разберем ефективността от нашите реклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които в този случай ще ни позволят правилно да администрираме нашия уеб сайт и бизнес, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.


Маркетингови данни. Включват данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация. Ние обработваме тези данни, за да можем да Ви включваме в нашите промоции, като например игри, награди и безплатни подаръци, да Ви предоставяме адекватно съдържание и реклами, и съответно да разберем ефективността на тези реклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които в този случай ще ни помогнат да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развиваме, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.


Можем да използваме Данните на клиента, Потребителските данни, Техническите данни и Маркетинговите данни, за да Ви предоставим адекватно съдържание и реклами (включително реклами във Facebook или други реклами) и съответно да разберем ефективността на предоставените реклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които са свързани с разрастването на бизнеса ни. Също така можем да използваме тези данни, за да Ви изпратим други маркетингови съобщения. Юридическата обосновка за това обработване е или съгласие, или законни интереси (а именно разрастване на нашия бизнес).


Конфиденциални данни


Ние не събираме никакви конфиденциалнни дании за Вас. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.


Моля обърнете внимание - когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме.


Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл до основната. В случай че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.


Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.


3. Начини на събиране на личните Ви данни:

 

Предоставени ни лично от Вас (например чрез попълване на формуляри на нашия сайт или чрез изпращане на имейли);

 

Автоматично събиране на определени данни, получени от Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. 


Може да получаваме данни от трети страни, като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.


4. Маркетингови комуникации


Юридическата обосновка за обработване на личните Ви данни с цел маркетингови комуникации e: Ваше съгласие или наши легитимни интереси (например - за да разширим нашия бизнес).


Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения може да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако:
(А) извършите покупка, регистрирате се на сайта ни или отправите запитване към нас относно наши стоки или услуги; или
(Б) сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения,като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения. Съгласно законовите разпоредби, ако сте юридическо лице, може да Ви изпращаме маркетингови имейли и без Вашето съгласие. В този случай също може да се откажете от получаване на маркетингови имейли от нас по всяко време.


Преди да споделим личните Ви данни с трети страни за техни маркетингови цели, ще поискаме изричното Ви съгласие.


Може да изискате от нас да спрем изпращането на маркетингови съобщения до Вас по всяко време чрез влизане в уеб сайта и вашия профил, и добавяне, или отмяна на съответните полета/опции, за да коригирате маркетинговите си предпочитания.


Моля обърнете внимание - ако откажете да получавате маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други транзакции като покупки, гаранционни записи и др.


5. Споделяне на личните Ви данни


Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни:

 

Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;


Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;


Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка;


Куриерски компании;


Трети страни, които придобиват или сливат части от нашия бизнес или активи.


Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.


6. Сигурност на данните


Въвели сме мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до личните Ви данни без разрешение.

 

Предоставяме достъп до личните Ви данни единствено на тези служители и партньори, които имат бизнес нужда да ползват такива данни. Те са инструктирани да обработват личните Ви данни според нашите указания и да спазват правилата за конфиденциалност.


Имаме процедура за справяне при съмнение за изтичане на информация на личните Ви данни и ще Ви уведомим, както и съответните регулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.


7. Запазване на данните


Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с оглед удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.


Когато решаваме за колко време да съхраняваме тези данни, ние преценяваме тяхното количество, естество и чувствителност, потенциалния риск от неразрешено използване или разкриване и целите на обработката, както и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.


Моля обърнете внимание - данъчните закони изискват от нас да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (като данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на до десет години, след като престанате да бъдате наши клиенти.


При определени обстоятелства можем да превърнем Вашите лични данни в анонимни такива с цел изследване или статистика, като в подобни случаи можем да използваме тази информация неограничено и без да Ви известяваме.


8. Вашите права


Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.
Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2
Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас.


Такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се заплаща . Въпреки това, законът ни позволява да наложим разумна такса, ако молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена, или не е съвместима със заявката Ви при горните обстоятелства.


Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават.

 

Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.
Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.


Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg). Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.


10. Връзки на трети страни


Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.


11. Бисквитки


Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на

+359 886 665 470 или на hey@matterthespace.com.

bottom of page